How do you pronounce gemeente in English (1 out of 31).

Normal
Captions are loading...

Translation of gemeente

Translate gemeente to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of gemeente

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of gemeente:
/ɡəminti/

gemeente on Youtube

 1. die de gemeente Milaan zijn burgers en bezoekers aanbiedt.
 2. in samenwerking met de gemeente Milaan,
 3. waarin de gemeente Milaan een belangrijke rol speelt
 4. kan de gemeente Milaan het verbruik volgen
 5. binnen de kantoorruimtes, de openbare kantoren van de gemeente,
 6. en ik voorstelde dat de hele gemeente knielde.
 7. De gemeente Arnhem doet aan omgekeerd inzamelen.
 8. Woon je in laagbouw, dan haalt de gemeente Arnhem GFT, papier en plastic voortaan in mini-containers op aan huis.
 9. Remember the word gemeente from the previous lesson?
 10. So always, when you go to the gemeente,
 11. wat de gemeente dit verboden maar dit
 12. gemeente zijn geen andere optie dan de
 13. aldus de gemeente van amsterdam maar
 14. gemeente het recht om de duiven op te
 15. Het is voor een gemeente ook keuzes maken, h.
 16. podium en dat doen we allemaa l in samenwerking met voornamelijk de gemeente rotterdam
 17. en maar ook over het gebruik van het plein maar ja de gemeente en de ondernemers en de vernieuwen in
 18. dank je wel pim jij bent de projectleider vanuit de gemeente rotterdam voor het nieuwe ontwerp
 19. goedemiddag allemaal mijn naam is wim inkomen ik ben bij de gemeente ik ben daar project manager
 20. met de gemeente en met rotterdam festivals en numa op wie is de heel aardig om te kijken kan