How do you pronounce generaties in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of generaties

Translate generaties to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of generaties

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of generaties:
/d͡ʒɛnɹ̩ejtiz/

generaties on Youtube

  1. in de optocht van de generaties die Afrika schreeuwen
  2. dat de generaties niet altijd makkelijk mengen.
  3. Drie generaties in samenhang, terwijl we samen kennis van God najagen.
  4. en de toekomst van komende generaties onzeker maakt.
  5. een kerk voor alle generaties
  6. van een genezings dynastie die vijf generaties overbrugt
  7. Hierdoor kunnen we bijdragen aan een schonere planeet en waardevolle grondstoffen voor toekomstige generaties besparen.