Follow US:

How do you pronounce geriye in English (1 out of 7).

Captions are loading...

Translation of geriye

Translate geriye to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of geriye

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of geriye:
/d͡ʒɛɹaji/

geriye on Youtube

  1. Geriye sadece 2 gn ve test edilecek koca bir kasaba kald.
  2. Artk geriye dn yoktu.
  3. kol blm ile de uyumlu olsun diye Bak hemen u ekilde hafife geriye kvrarak
  4. kol boyun lyorum 27 santim bak kol boyunun tam ykseklii var bunu geriye bkerek
  5. kalmadi sevgimden geriye bir iz mre deger askin simdi degersiz
  6. Salarn omuzlarndan geriye att.
  7. otomatik olarak geriye ekiliyor.