How do you pronounce gnler in English (1 out of 10).

Normal
Captions are loading...

Translation of gnler

Translate gnler to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of gnler

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of gnler:
/nlɹ̩/

gnler on Youtube

  1. uzaklamaya baladnda, gnler uzadka uzamaya balar.
  2. Boyun emedii iin kt muamele grp zor gnler geirdii bu dnemdeyse abas
  3. Peki, unu hi dndnz m ? Greta'nn konferansa katlmak iin neler yapt gnler ncesinden haber olarak yaynland ve byk ilgi grd.
  4. ...renkli bir dalgcn buradan mezun olaca gnler gelebilir...
  5. - yi gnler, Amiral. - Carl, bu Yzb...
  6. yi gnler~ (Good bye~)
  7. - Olur. - Olur. yi gnler.
  8. Babas zor gnler geirdi ocuk yata ama yine gerekleri savundu eskiokul Blues gibi
  9. sevinirim Hepinize iyi gnler hepinize iyi akamlar baka bir videoda grrz