How do you pronounce goedkope in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of goedkope

Translate goedkope to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of goedkope

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of goedkope:
/ɡowdkəp/

goedkope on Youtube

  1. met kiloknallers van goedkope kip.
  2. And then you get, dit is een OUDE, GOEDKOPE, KLEINE bank.
  3. And: een GOEDKOPE (cheap) bank en een DURE (expensive) bank.
  4. een prijsopdrijvend eerste landje waar ze nooit een goedkope wagen
  5. geleden kon je daar een jongen slaap val koop of bepaalde lise goedkope wijk de prijs van de jongen
  6. honderd liter goedkope wijn waard zijn pauw waaronder te euro 3 400 euro krijg je bepaalde