Follow US:

How do you pronounce gyda in English (1 out of 4).

Normal
Captions are loading...

Translation of gyda

Translate gyda to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of gyda

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of gyda:
/ɡɪdə/

gyda on Youtube

  1. After his baptism, he sails to Ireland to attend a gathering called by Gyda, the princes
  2. Felly, rydym yn gweithio mewn parau, mae'r person rwy'n gweithio gyda nhw yn arweinydd gofal uniongyrchol,
  3. roedd trydydd yn treulio diwrnod gyda Rhoda
  4. gael mwy o help. Iawn fel y dywedasom ein bod yn gwneud llawer o hyfforddiant gyda phobl,