How do you pronounce hemen in English (1 out of 54).

Normal
Captions are loading...

Translation of hemen

Translate hemen to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of hemen

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of hemen:
/hɛmən/

hemen on Youtube

 1. hemen hemen tm inanlar iin olduka nemli bir yer tutuyor durumda.
 2. Hemen hemen herkesin yakndan takip ettii Tarsus'taki gizemli kaznn yanklar
 3. unu bilmelisiniz ki, 5 seviyede de aslnda hemen hemen ayn temel soruyu yani KABALA NEDR cevaplayacaz.
 4. Az nceki grntlerle hemen hemen ayn olduunu syleyebiliriz.
 5. Hemen eve gitmek istiyorum! Hemen eve gitmek istiyorum!
 6. Btn dinlerin ilahlaryla ilgili hikayeleri hemen hemen birbiriyle ayndr.
 7. pusulann drt yn ile hemen hemen tam olarak hizaldr,
 8. Gizadaki byk piramit ile hemen hemen ayndr.
 9. hemen hemen hepsi
 10. Tamam, imdi bir yol olmadndan hemen dene
 11. bu yzden Houston'dan hemen ayrldm.
 12. hibir sknt olmaz yle hemen ben modelim gsterecek kadar sizlere zincirleri
 13. bu her ey bu kadar zincir benim iin yeterli modeli gstermek iin hemen en son yaptmz
 14. burasyd hemen yanndakinden devam edeceim bir ey dediim gibi nce tek ve daha sonra
 15. devam etti geldi sonra bir tane zincir ektim ve iki kez zerinde doluyorum hemen yanndaki
 16. ekmi olduumuz incirlere atlayacam bakn uradaki zincirim atlyorum hemen
 17. bakn urada unu atyorum hemen yanndakinden devam ediyorum 11
 18. burada 1 2 3 tanesini yapmtk hemen drdnc yapyorum Ve sonunda da bir tane fazla mz
 19. ve Dndm bu iki kez zerine saryorum ve bakn bunu atladm hemen u bu modelimizi