Follow US:

How do you pronounce hndtere in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of hndtere

Translate hndtere to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of hndtere

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of hndtere:
/hndtɪɹ/

hndtere on Youtube

  1. - hndtere de pvirkningene disse vonde opplevelsene har hatt p dem.
  2. - hndtere inntrykkene av alt det som har skjedd med dem.
  3. Sunne mter hndtere vanskelige flelser, for eksempel.
  4. Sunne mter hndtere ptrengende tanker.
  5. - hndtere ringvirkningene av traumene.
  6. nr man jobber med barn som har problemer med hndtere oppfrselen sin, -
  7. - for hjelpe dem med hndtere flelsene, tankene og impulsene.