How do you pronounce ilalim in English (1 out of 15).

Normal
Captions are loading...

Translation of ilalim

Translate ilalim to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ilalim

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ilalim:
/ɪlælɪm/

ilalim on Youtube

 1. Nagwagi siya ng anim na mga kampeonato habang naglalaro para sa Chicago Bulls at sa ilalim
 2. Naglaro si Michael Jordan hanggang 2003 sa ilalim ng Washinton Wizards.
 3. Ang pighati sa ilalim ng iyong mga tawa
 4. Ang ilalim may Los Angeles
 5. Kung susuriin natin, sa ilalim ay may loudspeaker,
 6. Maliwanag ito lalo na kahit sa ilalim ng araw.
 7. Walang problema pagdating sa paggamit nito sa ilalim ng araw.
 8. Sa ilalim ay ang USB type-C port na sinamahan
 9. Sa ilalim makikita natin ang microphone-in,
 10. ang screen dahil ang itaas at ilalim na chin
 11. sa ibaba. Ang loudspeaker na nasa ilalim
 12. Ang isang ito ay tumatakbo sa ilalim ng EMUI 12.
 13. Pagdating sa ilalim, makikita niyo ang USB type-C,
 14. sa ilalim.
 15. ay mas maliit ng kaunti at may pindutan dito sa ilalim.