How do you pronounce ilang in English (1 out of 26).

Normal
Captions are loading...

Translation of ilang

Translate ilang to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ilang

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ilang:
/ɪlɑŋ/

ilang on Youtube

 1. Tresnoku moh ilang cukup neng kowe sayang, Ojo neng ngendi endi bakale kita rabi
 2. ILANG GABING NAKATAGO SA DILIM
 3. naku ngayon naman ilang tulog na lang at matatapos na ang taong 2007
 4. (chill chill ba) Kaning lami raba to ilang gi luto kay nag kuan pud sila
 5. TAN-AW TA SA ILANG GI BUHAT
 6. ILANG MEDICAL STAFF ANG KAILANGAN?
 7. Asahan natin na ang ilang kuha rito sa gabi
 8. Tapos, tingnan natin ang ilang selfie na kinuha natin.
 9. Ngayon, tingnan natin ang ilang bidyo sa harap.
 10. Tayong tumingin ng mga ilang kuha ko mula sa camera sa likod.
 11. Ngayon naman tingnan natin ang ilang bidyo
 12. Ngayon, tiningnan ko ang ilang zoom na kuha sa phone na ito.
 13. Kaso sa ilang sulok ng aking mukha, masasabi ko na
 14. ang ilang sa mga ito ay medyo may pagkamalabo.
 15. Nag-record ako ng ilang bidyo sa teleponong ito
 16. ang ilang lighting effect.
 17. at kumuha ako ng ilang litrato. Syempre may pandemic ngayon
 18. Ang ilang indoor shots ay maayos parin naman
 19. Tingnan natin ang ilang laman nito sa loob.
 20. Nakapanood naman ako ng ilang bidyo