How do you pronounce ilemi in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of ilemi

Translate ilemi to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ilemi

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ilemi:
/ajlejmi/

ilemi on Youtube

  1. over the Ilemi Triangle with Ethiopia and South Sudan,
  2. Kzartma ilemi sadece bir ka dakika sryor.
  3. Sert kabuklu yemilerden yan karlmas ilemi ounlukla elle yapldndan
  4. dosya oku ilemi yaptktan sonra uluan dosyay grmektesiniz. solidworks kat modeldeki tm property verileri bize aktarld.
  5. dosya oku ilemi yaptktan sonra uluan dosyay grmektesiniz. solidworks kat modeldeki tm property verileri bize aktarld.
  6. dosya oku ilemi yaptktan sonra uluan dosyay grmektesiniz. solidworks kat modeldeki tm property verileri bize aktarld.
  7. Prensin kazagna biraz duman sinmi Geride kalan dumanlar cierine ilemi