Follow US:

How do you pronounce inimesed in English (1 out of 16).

Normal
Captions are loading...

Translation of inimesed

Translate inimesed to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of inimesed

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of inimesed:
/…™najmsd/

inimesed on Youtube

 1. ei ole palve inimesed.
 2. iged on ainsad inimesed, kes havad.
 3. Hetkel, mil inimesed lpetavad palvetamise,
 4. Siis hakkavadki inimesed raha kaotama.
 5. Sel minutil, kui inimesed lpetavad palvetamise, kaob valgus.
 6. Sel hetkel, kui inimesed lpetavad palvetamise, ei ole enam nuandmist.
 7. Iiobi 21:18 on kirjutatud, et kui inimesed ei palveta
 8. Mned inimesed on hulluks minemas.
 9. Iiobi 15ndas peatkis, et phjus, miks inimesed ei palveta,
 10. Iiobi 27:10 tleb, et inimesed lpetavad palvetamise
 11. et inimesed lpetavad palvetamise, kui nad kaotavad tunnetuse.
 12. Inimesed tlevad: Ma lpetan.
 13. Inimesed, kes palvetavad, testavad,
 14. Ja inimesed, kes palvetavad, testavad,
 15. et ilma Jumala tunnetuseta inimesed ei palveta.
 16. Paljud inimesed lhevad minema Jumala juurest