How do you pronounce jednak in English (1 out of 43).

Normal
Captions are loading...

Translation of jednak

Translate jednak to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of jednak

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of jednak:
/d͡ʒɛdnæk/

jednak on Youtube

 1. to jednak nie jest a tak straszne e kada miaa przewiadczenie, e jednak
 2. Jednak mao kto to rozumia,
 3. Nie wszyscy jednak uciesz si ze szczcia tej pary.
 4. Aktorka dodaa jednak, e jest nadzieja na szczliwe zakoczenie.
 5. - Powoli jednak zacznie si przekonywa do Izy i finalnie chyba da jej i Marcinowi zielone wiato...
 6. Rano wszystko wydaje si ukada w spjn cao, jednak powrt Ani do Warszawy niszczy ich plany.
 7. e Iza jednak nie zniknie z ycia i mieszkania wybranka.
 8. Tym razem jednak wezm lub w kociele.
 9. Na tym jednak nie koniec dramatw u Marty.
 10. Jest to jednak oczywicie wolniej ni wiato, ktre podruje ze sta prdkoci
 11. Jednak, gdy bdziesz czyta t ksik,
 12. Zanim jednak pomylisz o ktrymkolwiek z tych czynnikw
 13. 3. Prawdziwe nadprzyrodzone zdolnoci objawiaj si jednak u ludzi cierpicych na upoledzenie
 14. Jednak na szczcie nie potrzebujesz specjalnych zdolnoci aby subskrybowa nasz kana,
 15. Jednak nie bdzie to atwe, bo Iza nadal nie wrci do peni zdrowia.
 16. Pobyt we Francji sprowadzi j jednak na z drog.
 17. Na wasne oczy zobaczy jednak, e nastolatka bardzo si zmienia.