How do you pronounce jednog in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of jednog

Translate jednog to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of jednog

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of jednog:
/d͡ʒɛdnɑɡ/

jednog on Youtube

  1. bez iega, samo na rosi jednog lista ginka
  2. Znam da ivot jednog umetnika nije lak. Moram da rizikujem.
  3. Prije jednog desetljea, jedna sestra je dosla u moju kancelariju
  4. nakon vie od jednog desetljea
  5. Allah je poslao jednog meleka
  6. od jednog naeg brata je beba preselila prije neki dan
  7. evo jednog dobog recepta