Follow US:

How do you pronounce jestemy in English (1 out of 3).

Normal
Captions are loading...

Translation of jestemy

Translate jestemy to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of jestemy

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of jestemy:
/d͡ʒɛstəmi/

jestemy on Youtube

  1. urzdzenia, ktrych nie jestemy wiadomi, niezalenie od tych ukrytych zdarze
  2. Tu nie chodzi o wadze czy pienidze, My jestemy Crips, a wy zbkane owce!
  3. Nie jestemy jednym i tym samym, Czarnuchu, jeste popierzony,