Follow US:

How do you pronounce jsou in English (1 out of 32).

Normal
Captions are loading...

Translation of jsou

Translate jsou to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of jsou

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of jsou:
/d͡ʒsu/

jsou on Youtube

 1. Oka jsou dva krt zeslen a jsou to rovn oka typu SEEK.
 2. Elektrick proudy ve vesmru jsou pojmenovny po Kristianu Birkelandovi Birkelandovy proudy. Byl prvnm, kdo vysvtlil, e polrn ze jsou napjeny elektrickmi sticemi emitovanmi sluncem a zemsk magnetick pole je koncentruje na plech.
 3. Jsem v oku, e tu jsou Rob i Amber!
 4. jestli jsou vai rodie stle svoji.
 5. Znamen to snad, e vichni, co jsou vzadu, nemohou soutit? NE!
 6. Garantuji vm, e nkte, co jsou vzadu, by vs dokzali sejmout.
 7. Maxi, Goldman a Morgan jsou pedmtem regulace. Nen to to, co kritici jejich vysoce spekulativnch obchod poadovali lta?
 8. A to je samozejm dvod, pro jsou republikni proti potratm, protoe nechtj dlat nic, co by zpsobilo men poet spotebitel.
 9. To udruje GOP vchodu. Take jsou proti potratm, protoe samozejm potebuj vce spotebitel,
 10. 7. Drog tych, ktrych obdarzye dobrodziejstwami; nie za tych, na ktrych jeste zagniewany, i nie tych, ktrzy bdz. 7.stezkou tch, je zahrnuls milost Svou, ne tch, na n jsi rozhnvn, ani tch, kdo v bludu jsou.
 11. Vechny dny jsou stejn, bolest a manuln prce
 12. Mm pocit, e to jsou moji lid, ta mylenka m ni
 13. Jsou zl asy, a tak se vlda sna klamat lid
 14. jsou i Mrkovice.
 15. jeho ozdravn inky na lidsk organismus jsou veobecn znm a vdecky uznvan.
 16. Skillpointy jsou karty. No..ne tak docela.
 17. Skillpointy jsou vyjdenm
 18. A dleit jsou rovn prvn i posledn oka
 19. Protoe v tto cenov kategorii jsou asto hybridn proveden, je to tak?
 20. Uhlkov hmoty jsou pekldan pes sebe