How do you pronounce kailangan in English (1 out of 27).

Normal
Captions are loading...

Translation of kailangan

Translate kailangan to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of kailangan

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of kailangan:
/kejlɑnɡən/

kailangan on Youtube

 1. Pero di kailangan mag worry ang hair ko
 2. ay kailangan may magandang mikropono.
 3. Sa pagrekord ng 8K, kailangan mo ng Snapdragon 865 na chip
 4. siguro kailangan ng selfie stick para lang mapalayo pa ito.
 5. Kailangan lang gawin ay ilabas natin ito.
 6. Kailangan lang natin higitin ang tab nito.
 7. At kasama ng 90W na charger, syempre kailangan niyo
 8. Nakapaginstall ako ng lahat ng kailangan ko rito.
 9. ang inyong mga kailangan.
 10. Pero syempre, kailangan niyo lang babaan ng kaunti
 11. kailangan kong i-charge ito ng mga 2:00 p.m.
 12. Maaasahan lagi Kung iyong kailangan
 13. Maasahan lagi Kung iyong kailangan
 14. Maaasahan lagi Kung iyong kailangan (Andito...lang naman...)
 15. 'di ko na kailangan
 16. SOLO, 'di kailangan ng