How do you pronounce kakaiba in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of kakaiba

Translate kakaiba to Go

kakaiba on Youtube

  1. Oo alam ko. Ang mikropono na ito ay talagang kakaiba
  2. ay may 120Hz na screen refresh rate na kakaiba talaga
  3. Kakaiba pero iyon ang pinakita ng wattmeter ko.
  4. Gumagawa lagi sila ng kakaiba sa mga kahon nila.
  5. Okay. Kakaiba talaga ito. Okay.
  6. Itong isa na ito ay kakaiba kung tatanungin mo ako.
  7. Kakaiba talaga ito.