How do you pronounce kald in English (1 out of 14).

Normal
Captions are loading...

Translation of kald

Translate kald to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of kald

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of kald:
/kæld/

kald on Youtube

 1. yal fosiller bu yzden fakir adam gitmek zorunda kald
 2. kardm elimde yle tm da tane ilmim kald zerine Bu kez bir kez saryorum
 3. INTERVIEW TO A LOCAL REPORTER IN ARIZONA NAMED VICTOR KALD ROAN
 4. ARIZONA NAMED VICTOR KALD ROAN IN WHICH HE QUESTIONED HIM ABOUT
 5. 4 gnn kald.
 6. Geriye sadece 2 gn ve test edilecek koca bir kasaba kald.
 7. ki; Tangutlar, ksa sre iinde bar istemek zorunda kald.
 8. zellikle Yahudi kkenli tm devlet adamlarnn istese de istemese de maruz kald tek seenek
 9. kald ve yle dedi: Bana gel, Glgam, erkeim ol,
 10. Btn gn boyunca yatanda uzand kald.
 11. Enkidu nc gn de yatanda kald.
 12. Varm, kald, varm bursdag! (Hot, cold, hot birthday!)
 13. kald ki sana adaml sorucam he?
 14. falan kald bunun para aktifletirmek iin bunu daha nce ben artk deitirmitim