How do you pronounce kardeim in English (1 out of 12).

Normal
Captions are loading...

Translation of kardeim

Translate kardeim to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of kardeim

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of kardeim:
/kɑɹdajm/

kardeim on Youtube

  1. Onu okuyarak kapataym Msadeniz de kardeim Senin bir her bir abone 1000 aboneye BD nk
  2. Yeniden bir araya geleceiz sevgili kardeim.. Ama uan burada deil..
  3. Kardeim Pete'e sorun
  4. ini bitirmeye geldim kk kardeim.
  5. Ey kardeim, dn gece yle bir d grdm ki, sorma
  6. kardeim!
  7. Ey kardeim!
  8. Kardeim iin alyorum.
  9. Ey Enkidu kardeim!
  10. Erkek kardeim ve ei, ocuk iin ok beklediler.