Follow US:

How do you pronounce kayp in English (1 out of 10).

Normal
Captions are loading...

Translation of kayp

Translate kayp to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of kayp

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of kayp:
/kejp/

kayp on Youtube

  1. Ahit sand kayp yolculuunda ordan oraya gtrlrken Son el olarak
  2. Aziz Paulun kayp ncilini Papa Franciscus'a teslim ettii iddialar doru mudur?
  3. - Recep Tayyip Erdoan'n Vatikan ziyareti esnasnda Aziz Paul'un kayp ncil'ini
  4. kayp ncili ve devamnda Papa Franciscus'a teslim ettii
  5. Yahudi inancna gre de Mesihin en byk alameti kayp sandukay bulmas olacak.
  6. Bir kurtarma uzmandr. Eer su altnda kayp varsa, o bulur.
  7. - Bununla birlikte, nc hidrojen bombas denizde kayp. - Sen yaptn.
  8. Sovyetler yapmadan kayp bombay bulma ve toplama grevi olanlar...
  9. Carl, kayp bombam bulursan seni takdir edeceim.
  10. Ancak, maceram, beni sevenler iin ciddi bir kiisel kayp haline geldi.