How do you pronounce kerken in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of kerken

Translate kerken to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of kerken

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of kerken:
/kɹ̩kən/

kerken on Youtube

  1. Ik waardeer de liturgische kerken die deze gewoonte van knielen hebben behouden.
  2. en in kerken
  3. Kerken moeten kijken waar ze ons kunnen dienen en toerusten.
  4. Kerken moeten onze families steunen en toerusten...
  5. Kerken moeten ons helpen onze identiteit in Christus te vinden
  6. Sommigen hebben kerken gesticht, huisgroepen.
  7. Ze hebben zielen gewonnen, kerken opgericht, wonderen verricht.