Follow US:

How do you pronounce kieru in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of kieru

Translate kieru to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of kieru

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of kieru:
/kiɛɹu/

kieru on Youtube

  1. Kieru haiiro sekai
  2. inoru you ni mabuta tojita toki ni sekai wa tada yami no soko ni kieru
  3. Kieru hikoukigumo... Bokutachi wa miokutta... Mabushikute nigeta.
  4. ima mo kieru no
  5. kyomu ni tsutsumarete wa kieru
  6. And it'll never disappear Kieru koto wa nai