How do you pronounce kijk in English (1 out of 133).

Normal
Captions are loading...

Translation of kijk

Translate kijk to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of kijk

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of kijk:
/kɪk/

kijk on Youtube

 1. Kijk the camera, kijk, kijk, kijk the camera.
 2. Jezus zei: Kijk naar de raven. Kijk naar de lelies op het veld.
 3. Kijk hoe hard de GPU moet werken om dit te doen, en kijk naar
 4. jij dus nog steeds kijk ook naar vastgoed kijk ook naar goud en na heel veel zowel hoe verzorg van
 5. Kijk eens naar deze demonstratie van Toyota.
 6. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies. Raven (Die / Hen / Kijk maar)
 7. Als ik naar deze watch kijk, besef ik hoe hard ik hiervoor vocht.
 8. Wat een big gangster. Kijk hem janken.
 9. Speelkwartier op Kijk in de Pot
 10. Telkens als ik naar Simone kijk, zie ik hem.
 11. Kijk hoever je komt en waar je tegenaan loopt.
 12. De Bijbel zegt: Kijk naar de mier. Je kunt lessen leren van God.
 13. Ik zeg het alvast. Kijk je niet, dan mis je de helft van je leven.
 14. KIJK ACHTERMIJ
 15. Ook al heb je misschien wel een totaal andere kijk op de zaak dan die persoon...
 16. Deze watch... Elke keer als ik kijk, besef ik hoe hard ik heb moeten vechten.
 17. Kijk hem janken, man.
 18. Draai je nu allemaal langzaam naar mij toe en kijk in de camera.
 19. zorgt ervoor dat we een frisse kijk hebben op exoskelettechnologie en innovatie, elk jaar weer.
 20. Kijk op wakkerdier.nl