How do you pronounce knielen in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of knielen

Translate knielen to Go

knielen on Youtube

  1. En dan is knielen een heel kenmerkende houding van aanbidding.
  2. Ik waardeer de liturgische kerken die deze gewoonte van knielen hebben behouden.
  3. wist ik altijd precies wanneer het gepast was om te knielen.
  4. Ik wil maar zeggen dat ik geloof dat knielen een heel belangrijk onderdeel is van onze aanbidding.
  5. maar laat dat je niet de zegen van het knielen voor God ontnemen.
  6. De meeste mensen die dit zingen, halen het niet in hun hoofd om zelf te knielen.