Follow US:

How do you pronounce koniec in English (1 out of 10).

Normal
Captions are loading...

Translation of koniec

Translate koniec to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of koniec

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of koniec:
/kownik/

koniec on Youtube

  1. Pod koniec II wojny wiatowej narodowa demokracja, bya jedyn formacj polityczn w Polsce,
  2. Wydaje si, e ju nie ma nadziei dla zakochanych i to definitywny koniec.
  3. Na tym jednak nie koniec dramatw u Marty.
  4. Na koniec, pozwl mi opowiedzie Ci kilka faktw dotyczcych liczby 3. 3 miliardy
  5. Na koniec nakladamy lyzke gestej, kwasnej smietany.
  6. Koniec plny dnenov (It's the end with today's plans)
  7. Koniec tej pary w M jak mio wydaje si tylko kwesti czasu!
  8. no i drugi koniec SATA
  9. Koniec czcie pierwszej Iran
  10. Oczywicie na kocu zapomniaam powiedzie co na poegnanie Tak wic to jest koniec mojego treningu Robi go wtedy, gdy nie mam dostpu do siowni i ciarw