How do you pronounce krana in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of krana

Translate krana to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of krana

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of krana:
/kɹænə/

krana on Youtube

  1. It looks like calls Ghalok kal. I know it because I use an experimental Krana than reads another minds...
  2. To je igla koja je zapela u prolosti. Islam je bio ranjen od krana,
  3. to da e lani Krist voditi 70 hiljada idova i krana iz Jeruzalema.
  4. Sotona je ak znao da e biti jedinstvo krana i idova na kraju vremena.
  5. Moramo odgojiti generaciju krana koji su neustraivi.
  6. krana, arapa i idova... podijelimo ga, dajmo istoni dio arapima. U redu je.