How do you pronounce ksaca in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of ksaca

Translate ksaca to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ksaca

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ksaca:
/ksɑkə/

ksaca on Youtube

  1. hakknda ksaca bilgi vereceiz.
  2. yaplmakszn tm din adamlarna ksaca belirli seviyede bilgi ve becerisi olan eitimli
  3. Bu tedbirlere gz atnca insanlar rahatlyor kim neler yapm ksaca gz atalm.
  4. Aslnda farkl bir seenek daha var, ksaca belirtelim;
  5. Ksaca belirtelim;
  6. Kabala ilmini insanlara gtrme eylemine ksaca Datm adn veriyoruz.
  7. Ksaca stnden gese