Follow US:

How do you pronounce ktor in English (1 out of 10).

Captions are loading...

Translation of ktor

Translate ktor to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ktor

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ktor:
/ktɔɹ̩/

ktor on Youtube

  1. In Thor #384, they introduced Dargo Ktor, a resident of a 26th century dystopia who
  2. is that he regularly hangs in the mainstream continuity. Its not like hes Dargo Ktor,
  3. A asto s to prve lekri, ktor urobia chyby,
  4. Take, daj pacientom lieky, ktor im nemali da,
  5. ktor maj nebezpen reakcie s inmi liekmi alebo potravou a tak podobne,
  6. Take, alia vec, ktor som sa dozvedel pred dvoma rokmi, je to,
  7. Naprklad v mojej krajine, v Dnsku, ktor je oznaen ako krajina s vemi nzkou mierou korupcie,
  8. pretoe tak vea ich zomiera kvli liekom, ktor ber.
  9. ktor uvaj alej, pretoe to im hovor lekr.
  10. Take vytvrame vea kody, ktor si ani neuvedomujeme.