How do you pronounce kwestie in English (1 out of 10).

Normal
Captions are loading...

Translation of kwestie

Translate kwestie to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of kwestie

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of kwestie:
/kwɛsti/

kwestie on Youtube

  1. De kwestie van het upgraden van energie-efficintie
  2. Dan is het een kwestie van doorzetten.
  3. En terwijl ik over deze kwestie aan 't bidden was, opende God me opeens de ogen.
  4. Het is een kwestie van excellentie en kwaliteit
  5. 1:05het is een kwestie iran sinds de brand 1:07ze houden verklaart de zomermaanden dat
  6. Het lijkt er meer op dat na het heroveren van dit dorp, het voor Assad en zijn geallieerden een kwestie van flink huishouden in Idlib is
  7. Maar je was natuurlijk ook wel beperkt tot 'goed' en 'slecht'. Om je beslissing wat meer te nuanceren, kon je daarom een review schrijven over de serie in kwestie
  8. ontleden met de artiest in kwestie erbij. Stef Bos, welkom,
  9. The so-called Moluccan Matter (Molukse Kwestie) would have a bitter aftertaste in the 1970s