How do you pronounce laagae in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of laagae

Translate laagae to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of laagae

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of laagae:
/lɑd͡ʒ/

laagae on Youtube

  1. Beer betaal baan na laagae, jam ke kot dhahaayi|
  2. Athaanve punya mooth na laagae, ult taahi dharkhaayi|
  3. Tej ki aarti tej ke aagae, tej ka bhog tej kun laagae ||1||
  4. Garib Das raksha karaen, kabahu na laagae chot ||15||
  5. Kaal karm laagae nahin, nahin shanka nahin seev ||20||
  6. Satguru Sahib ek shareera, Satguru bina na laagae teera|
  7. Kabir, Kabira Hariki bhakti bin, dhig jeevan sansaar| Dhuaan kaasa dhaulharaa, jaat na laagae baar||
  8. Beer betaal baan na laagae, jam ke kot dhahaayi|
  9. Athaanve punya mooth na laagae, ult taahi dharkhaayi|