How do you pronounce labas in English (1 out of 41).

Normal
Captions are loading...

Translation of labas

Translate labas to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of labas

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of labas:
/lɑbəs/

labas on Youtube

 1. Bakit? Kasi naggawa kami ng bidyo sa labas,
 2. Sa madaling salita, ang mga kuha sa labas ay maayos,
 3. sa labas at masasabi ko na punchy ang mga ito,
 4. Masasabi na sa labas, napakaliwanag ng mga kuha.
 5. Napakaganda ng mga kuha pagdating sa labas.
 6. ay may mga litrato na kinuha ko sa labas
 7. Dinala ko ang phone na ito sa labas
 8. Pumunta tayo sa labas at kumuha ng ilang litrato.
 9. kahit sa labas pa yan o sa loob man.
 10. Ngayon ang mga litrato kuha sa labas gamit
 11. Nakakuha ako ng magandang litrato sa labas,
 12. Lalo na kapag maganda ang lighting sa labas,
 13. Hi (labas) perhaps. I don't really have one.
 14. Labas yung mga NEMEA, Core, Special Project at Hardware.
 15. MATKHAFICH MAMA RANI LABAS ..WAKEL..NA3S.. Z3RA 3ANG O LABES
 16. bakit may naiyak sa labas?
 17. labas.
 18. Labas, arai.