How do you pronounce litrato in English (1 out of 14).

Normal
Captions are loading...

Translation of litrato

Translate litrato to Go

litrato on Youtube

 1. ay may mga litrato na kinuha ko sa labas
 2. nakakuha ako ng magaganda at crisp na litrato.
 3. napakaayos. Sa pagkuha ng litrato rito... paniguradong
 4. at kumuha ako ng ilang litrato. Syempre may pandemic ngayon
 5. ako nakakuha ng maraming litrato pero masasabi ko
 6. Pumunta tayo sa labas at kumuha ng ilang litrato.
 7. dahil kaya nitong makakuha ng magandang litrato
 8. Ngayon ang mga litrato kuha sa labas gamit
 9. Ang mga litrato ay malinis. Masasabi ko na malinaw ito
 10. lalo na kapag kukuha ka ng litrato ng nasa loob.
 11. na litrato.
 12. Nakakuha ako ng magandang litrato sa labas,
 13. ng magandang vlogs, disenteng litrato
 14. ng magagandang litrato kapag... syempre kapag