How do you pronounce maayos in English (1 out of 43).

Normal
Captions are loading...

Translation of maayos

Translate maayos to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of maayos

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of maayos:
/mejowz/

maayos on Youtube

 1. Eh sir, maayos naman daw ang libraries nila.
 2. Kung maayos yun eh hindi na sana gumawa ng workaround si Jayson.
 3. para maayos ang kanilang paglaki.
 4. As long as na masuot natin ng maayos yung sapatos natin
 5. Sa madaling salita, ang mga kuha sa labas ay maayos,
 6. Maayos talaga. Hindi siya sobrang mauga
 7. Pero nagulat ako dahil nakakuha naman ako ng maayos na iskor
 8. Inaasahan ko na mas maayos ito
 9. magsasabi ko na ang kalidad ay maayos naman.
 10. Maayos namang ang tunog na nilalabas sa magkabilang dulo.
 11. sa tingin ko ay mas maayos parin na mag Mi 10 Ultra
 12. Ngunit gayun pa man, maayos parin naman.
 13. At siguro magiging mas maayos ang network na ito
 14. Sa gameplay, masasabi ko na disente naman at maayos.
 15. Sana maayos nila ito
 16. Siguro kaya nilang maayos ito kapag nagsagawa sila
 17. ng OnePlus Nord 2. Maayos ang multitasking dito.
 18. Ang viewing angle ay maayos. At masasabi ko na
 19. ang viewing angle sa gabi ay maayos talaga.
 20. ay maayos. Kaya nitong kumuha ng disente na vlogs,