How do you pronounce magagandang in English (1 out of 10).

Normal
Captions are loading...

Translation of magagandang

Translate magagandang to Go

magagandang on Youtube

  1. at marami akong natatangap na magagandang komento
  2. ng mga magagandang larawan at sinamahan pa ito
  3. Masasabi ko na isa ito sa mga magagandang vlogging phone
  4. ay isa sa mga magagandang klase sa ngayon sa merkado.
  5. masasabi ko na nakakuha ito ng magagandang kuha
  6. ay nakakuha ng magagandang kuha, mapalabas or mapaloob.
  7. mga magagandang cameras na ipinasok dito.
  8. makakakuha ka naman ng magagandang kuha katulad nito.
  9. Pero kung habol niyo ay cameras, mga magagandang kuha,
  10. ng magagandang litrato kapag... syempre kapag