Follow US:

How do you pronounce meddwl in English (1 out of 6).

Captions are loading...

Translation of meddwl

Translate meddwl to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of meddwl

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of meddwl:
/mɛdwl/

meddwl on Youtube

  1. a meddwl - o'm Duw mae hyn yn wych rwyf am fynd ymlaen ag ef.
  2. Yna mae yna draean sy'n meddwl - o dyma ddillad newydd yr ymeradwr,
  3. weithiau pan fyddwch chi'n meddwl - beth yw e am hyn mae pobl
  4. ond roedd canran fach hefyd a oedd yn fethiannau cyflawn lle'r ydych chi'n meddwl -
  5. ar ffeil rhywun ac rydych chi'n meddwl, mewn gwirionedd? Felly rydyn ni wedi bod yn gwneud
  6. ac maent wedi meddwl yn wirioneddol sut y maent wedi bod mor hawdd ar adegau wedi llithro