Follow US:

How do you pronounce mensen in English (1 out of 16).

Captions are loading...

Translation of mensen

Translate mensen to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of mensen

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of mensen:
/mɛnsən/

mensen on Youtube

 1. En dan waren er mensen die...
 2. En dan moest je die mensen 's nachts helpen,
 3. ...dan ging ik die mensen schoon goed aan doen.
 4. ...dat die mensen lachten.
 5. ...ik heb ook een keer voor de mensen...
 6. Ik zeg: ons mensen krijgen altijd maar van de raapjes...
 7. Toen heb ik ons mensen ham gegeven,
 8. Echt waar, en die mensen hadden het zo fijn!
 9. het zijn de mensen die in Nederland wonen... It's the people that have their home in the Netherlands...
 10. En als mensen zich gedragen, studeren... And if people behave themselves, study...
 11. maar de mensen die dat niet doen... but the people that don't do this...
 12. nobody ever krabber schrijven de mensen
 13. ik een straal een sprookje mensen dikke
 14. Je werkt dan met mensen die echt weten hoe ze een liedje kunnen vertalen
 15. Makkelijk te onthouden, zeggen mensen wel vaak.
 16. jo mensen