Follow US:

How do you pronounce mesec in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of mesec

Translate mesec to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of mesec

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of mesec:
/mɛsək/

mesec on Youtube

  1. Zadnji mesec se je organizacija poveala za ve kot 4.000 novih lanov.
  2. in zasluite 10.000 dolarjev na mesec,
  3. vsak mesec, ne glede na to ali vstanete iz postelje ali ne,
  4. Kako naj si sploh predstavljajo, da bodo zasluili 10.000 na mesec,
  5. vsak mesec, ne glede na to ali vstanejo iz postelje ali ne.
  6. da bi vam nakazali vsak mesec denar,
  7. boste e prejemali 10.000 dolarjev na mesec.