Follow US:

How do you pronounce mga in English (1 out of 69).

Normal
Captions are loading...

Translation of mga

Translate mga to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of mga

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of mga:
/mɡɑ/

mga on Youtube

 1. Ginulat niya ang mga coaches at kanyang mga team mate sa bangis na kanyang ipinakita.
 2. and she's also named after the president of MGA Entertainment's daughter, Jasmin,
 3. MGA for sending us the LOL dolls.
 4. Nagtuturo ako ng inlges sa mga Hapones sa unibersidad. (I teach English to Japanese people at an University)
 5. kung bakit hanggang sa panahon ngayon ay marami paring mga basketball fans ang rumerespeto
 6. ng mga pagsubok na mahirap lampasan.
 7. Sa Episode na ito ng Noypi Stories, ay paguusapan natin ang mga pagsubok na nagdaan sa buhay
 8. Dahil nga sa basketball ay nagkaroon siya ng mga kaibigan, pero bukod sa basketball
 9. championship, sa panahong mga ito, isa na si Michael Jordan sa kinatatkutan sa NBA.
 10. isa rin ito sa mga sinyales noon na nahihirapan siyang makapag move on.
 11. Nagwagi siya ng anim na mga kampeonato habang naglalaro para sa Chicago Bulls at sa ilalim
 12. na mga laro.
 13. Bahagi si Jordan ng koponang ito at naglarong kasama ng mga big-star katulad nina Dennis
 14. Maraming mga tao ang naniniwalang si Jordan ang isa sa pinakamahusay na manlalaro ng basketbol.
 15. Sana ay nakapagbigay ng magandang halimbawa at inspirasyon si Jordan sa ating mga viewers,
 16. lalo na sa mga kabataan.
 17. May mga kabutihan at kasiyahang din na idinulot ni Michael Jordan sa atin, nawa ay may lumitaw
 18. MGA for the LOL Dolls,
 19. MGA. Triumph continued to compete with the Morgan plus 4, but this was relatively friendly
 20. Since there were old tweets of mga standing to Eminem and he said many times that Eminem was his influence