How do you pronounce mieli in English (1 out of 11).

Normal
Captions are loading...

Translation of mieli

Translate mieli to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of mieli

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of mieli:
/mili/

mieli on Youtube

 1. ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli
 2. e najmodszy papie mia 11 lat a najmodsi rodzice mieli 8 i 9 lat i yli w Chinach
 3. Recently, I participated in a challenge by MIELI.
 4. Woo - Chobymy mieli skry si do podziemi,
 5. Next I'd like to introduce Tricia Mieli, who is going to talk about her experiences
 6. LORENZO MIELI: He tried to create a world,
 7. LORENZO MIELI: What Luca has been attracted by the beginning,
 8. sobie: 3 miliony ydw, Mwicie o charyzmatycznej imprezie? Oni mieli
 9. potrzeby. Spraw, eby ludzie ufali Bogu. Spraw, eby mieli pasj szukania Go!
 10. W Dziejach, Panie, wiesz, nie mieli nawet zaplanowanego spotkania, a 3000 dusz zostao
 11. mieli czas wygosi wezwanie do zbawienia, bo ich aresztowano Bo Biblia mwi o 5000