How do you pronounce minuto in English (1 out of 106).

Normal
Captions are loading...

Translation of minuto

Translate minuto to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of minuto

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of minuto:
/mɪnutow/

minuto on Youtube

 1. esos terminantemente minuto a minuto entonces, a las once
 2. tutti gli elementi per stabilire minuto per minuto quello che successo quella notte,
 3. MINUTO VOC UM MINUTO E VINTE FLAMENGO T EM
 4. dar uma leitura de entre cinco e quinze pulsos por minuto em um
 5. pagkatapos ko laruin ito ng mga tatlumpung minuto,
 6. sa loob ng limampu't walong minuto mula 0% hanggang 100%.
 7. ang baterya sa loob ng 45 na minuto.
 8. Inabot lang ako ng isang oras at walong minuto
 9. at siyam na minuto na screen-on time.
 10. Inabot lang ng 36 na minuto para makumpleto ang cycle.
 11. Natapos ko ang pagchacharge sa loob ng 30 na minuto.
 12. na makacharge ng 100% sa loob ng 30 na minuto
 13. at nakakuha tayo ng 8 na oras at 30 na minuto.
 14. natapos ito sa loob ng 35 na minuto.
 15. kapag naglalaro ng higit kumulang 30 na minuto
 16. Natapos ko ito sa loob ng 55 na minuto.
 17. Natapos ako pagkatapos ng 30 na minuto
 18. and I'm gonna see you in a minuto.
 19. In Spanish - minuto. Right?
 20. si eso fuera mio. literalmente en el minuto que entre, salgo de una ves. es todo tuyo hermano