How do you pronounce minuut in English (1 out of 14).

Normal
Captions are loading...

Translation of minuut

Translate minuut to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of minuut

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of minuut:
/mɪnəət/

minuut on Youtube

 1. Blend for 1 minuut
 2. hem ingekort tot twee minuut twintig.
 3. Serieus? - Twee minuut twintig.
 4. These are videos of minuut voor Allah.
 5. Minuut voor Allah has to be careful now. I'm going to be numer one.
 6. We're going to destroy Minuut voor Allah. They are finished.
 7. 22,5 minuut is de batterij weer voor 63% bijgeladen terwijl het volgens de folder voor 80% had
 8. Ze hebben maximaal n minuut per tekening.
 9. We zijn 1 minuut 48 onderweg.
 10. We zitten op 3 minuut 12. - Hoe doe ik dit?
 11. Niet 1 minuut over 3 of 15 seconden over 3 of 4 uur.
 12. is in een liedje van 3,5 minuut redelijk gangbaar.
 13. Dat er gewoon bijna een minuut lang niet gezongen wordt.
 14. Maar zodra ze er ook de eerste minuut weer is, dan eigenlijk is het al weer weg.