How do you pronounce mobiele in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of mobiele

Translate mobiele to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of mobiele

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of mobiele:
/mowbil/

mobiele on Youtube

  1. De tweede is een revolutionaire mobiele telefoon.
  2. een revolutionaire mobiele telefoon
  3. welke heb bij een eigen mobiele malware de periode door
  4. heeft GitHub nu een mobiele app voor iOS en
  5. dat het meeste gebruik van de mobiele app,
  6. en codecontroles doen vanaf hun mobiele apparaat.
  7. wat geweldig is, maar Xamarin is de mobiele oplossing.