Follow US:

How do you pronounce musunuz in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of musunuz

Translate musunuz to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of musunuz

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of musunuz:
/musənuz/

musunuz on Youtube

  1. BUNUN ANLAMINI GREBLYOR MUSUNUZ ?
  2. ndigo ocuklar tanyor musunuz?
  3. Mslmanlarn Allahn ayetlerine uymayarak dinlerinden olduunu, kfre girdiklerini bilmiyor musunuz ?
  4. teknolojileri ile onlarn grnmne brnmeye baladklarn biliyor musunuz?
  5. Ben de yle sanyorum. Aada kaln ve o ocuu karn, duyuyor musunuz?
  6. Acaba drste hissediyor musunuz, bir erkek olarak...
  7. Endieleniyor musunuz? Sizin endielenmeniz gerekmez.
  8. Deirdre! Bayan Boyd, dinliyor musunuz?
  9. Makerbot Replicator 2 masast 3 boyutlu yazc hakknda bireyler duymu olabilirsiniz ama nasl altn bilmiyor musunuz?