How do you pronounce myli in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of myli

Translate myli to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of myli

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of myli:
/mɪli/

myli on Youtube

  1. czsto potrafi odgadn, o czym myli druga osoba
  2. o czym myli kompletnie obca nam osoba?
  3. myl, e on o tym myli
  4. e myli powanie o ich zwizku, e nie chce, by znikna z jego ycia.
  5. Co masz na myli mwic po Kurdyjsku? Ty mwisz w farsi.
  6. Posuchaj, o co spytaem. Co masz na myli mwic odczucie
  7. Wiecie, co mam na myli mwic o utrzymujcych pokj?
  8. Dobrze mwi? Batty? Blatty? Czasem mi si to myli.
  9. Na pewno mam takie myli, chocia wydaje mi si jednak, e ostatecznie ta fascynacja