Follow US:

How do you pronounce myslm in English (1 out of 17).

Normal
Captions are loading...

Translation of myslm

Translate myslm to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of myslm

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of myslm:
/mɪslm/

myslm on Youtube

 1. Cel vec trvala myslm, 18 mesiacov...
 2. myslm, e by bylo od vs extrm hloup,
 3. Nejsem si tak jist, Aane, myslm, e je to pro n vhodn doba,
 4. aby zabrnili jakmukoliv podrobnjmu prozkoumn jejich etnch knih. Myslm, e o to lo ji od samho potku,
 5. Aane, myslm, e to tak zcela nechpe.
 6. Myslm, e zny zaznlo, e se zan zbavovat americkch dolar.
 7. Max Keiser, novin a reportr. Je s podivem, e jsi zmnil Venezuelu, myslm, e je to dal report.
 8. To je pravda, myslm si e kad, kdo se rozhoduje o zmn prutu
 9. Myslm, e vidt tu udici v akci, bude nejlep s n nahodit.
 10. Rozumm, myslm aby dobe bylo vidt, jak je to mohutn prut, teba s n nahodit.
 11. Myslm si, e vrobek bude vyhovovat nejenom zanajcm kapram.
 12. - Myslm, e po Harambe.
 13. - Mate, myslm, e se bojm ochromujc zkosti.
 14. - Myslm, e Shannon Noll.
 15. psal jsem o Georgi Bushovi st. Mj Neautorizovan ivotopis George Bushe je myslm na internetu celkem dobe znm kniha.
 16. co si myslm, e je nepesn, protoe je sluebnkem finannho kapitlu, take jak by mohl bt komunistou,
 17. Pokud byl nkdy muslimem, skvl. Zjistme to. A pak to budou vichni vdt. J si myslm, e je to vpodku,