How do you pronounce nagawa in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of nagawa

Translate nagawa to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of nagawa

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of nagawa:
/nɑɡɑwə/

nagawa on Youtube

  1. Bakit? Ang mga nagawa ng phone ay palaging
  2. dahil nagawa ko namang manood ng dalawang oras
  3. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, nagawa ko namang
  4. Pero nagawa ninyo ito dahil sa pagmamahal ninyo kay Tanchellie at ni Sarah
  5. Paano mo nagawa 'yan?
  6. BILANG KAPITBAHAY SA SOUTHEAST ASIA, MARAHIL NAPATANONG KA RIN, PAANO KAYA NILA NAGAWA ITO?
  7. PAANO NAGAWA NG VIETNAM NA KONTROLIN ANG CORONAVIRUS SA KANILANG BANSA? UNA, MABILIS NA PAG-ASKYON.
  8. LAHAT NG IYAN, NAGAWA NILA IN LESS THAN A MONTH.
  9. SAMANTALA, ANG SOUTH KOREA, NAGAWA RING KONTROLIN ANG CORONAVIRUS OUTBREAK SA PAMAMAGITAN NG MASS TESTING