Follow US:

How do you pronounce naj in English (1 out of 20).

Captions are loading...

Translation of naj

Translate naj to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of naj

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of naj:
/næ/

naj on Youtube

 1. NAJ ABOUT
 2. Tua: Naj, if you could stand up...
 3. HE BECAME FAMOUS FIRST AS THE PROSECUTOR ON THE EPT NAJ TRIAL
 4. I'VE GOT AN APPOINTMENT THIS AFTERNOON WITH NAJ.
 5. NAJ?
 6. NAJ.
 7. SAY, NAJ, WHERE'D YOU GET SUCH A STUPID NAME?
 8. FRASIER, YOU'RE FORGETTING ABOUT MY PROBLEM WITH NAJ.
 9. MY APPOINTMENT WITH NAJ COULD NOT HAVE GONE BETTER.
 10. ALL RIGHT, I'LL SET NAJ STRAIGHT.
 11. WAS TO NAJ THAT THEY HAVE DISCOUNTED BASED ON QUOTE
 12. - Get it, Naj! All you! - And there's Drew.
 13. - Light on your feet, Naj!
 14. - Come on. - All right, Naj.
 15. TEAM NAJ-TAY, WE DID THAT.
 16. prevoza. Cez nekaj dni je sam ugotovil, da je bil transport, katerega clan naj bi bil tudi on,
 17. Kakorkoli e, imava se super. Naj vam dam namig,
 18. Kako naj si sploh predstavljajo, da bodo zasluili 10.000 na mesec,
 19. naj pravijo vse
 20. taq ko'l je'l naj apo't!