Follow US:

How do you pronounce nebudou in English (1 out of 2).

Normal
Captions are loading...

Translation of nebudou

Translate nebudou to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of nebudou

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of nebudou:
/nɛbjədu/

nebudou on Youtube

  1. Nebudou se poflakovat po Sttech, kde maj Amerian pipraveny vrukou vidle, aby si vzali svoji zemi zpt. Na to ekat nebudou.
  2. dokud u nebudou mt co spotebovvat.