How do you pronounce nemon in English (1 out of 4).

Normal
Captions are loading...

Translation of nemon

Translate nemon to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of nemon

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of nemon:
/nɛmən/

nemon on Youtube

  1. Jung el jet dl: Archetypln postavy jsou manifestac proces kolektivnho nevdom. V rmci posledn analzy je proto nemon ct, eho se tkaj. Carl Gustav Jung.
  2. Eckounld: Nemon, it always happened, didn't it?
  3. Jak tu mu bt dvakrt? To je technicky nemon.
  4. Ty jsi technicka nemon!